Lokal na sprzedaż

Szczegóły oferty Zdjęcia
Udostępnij
Cena: 1 PLN Poprzednia cena: 31 000 000 PLN

Zapytaj agenta

Agent:Izabela Kulesza Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Wyślij pytanie

Informacje

Cena: 1 PLN Cena za m²: PLN Powierzchnia: 8 731 m² Rozwiń

Opis nieruchomości

Podana cena nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego a została umieszczona jedynie ze względu na wymogi techniczne portali


Uniwersytet Śląski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

Ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości usytuowanej w Katowicach przy
Placu Sejmu Śląskiego 1

Przedmiotem negocjacji jest: prawo własności nieruchomości, położonej w Katowicach przy pl. Sejmu Śląskiego 1 składającej się z działki o nr: 28/4 karta mapy 58 obręb 0002 Katowice o łącznej powierzchni 1958 m², zabudowanych budynkiem o powierzchni całkowitej 8730,78 m ² oraz kubaturze 40162 m³, objętych księgą wieczystą KW nr KA1K/00024777/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach

Stan zagospodarowania nieruchomości: budynek wolnostojący, wielokondygnacyjny o funkcji usługowej w zabudowie zwartej z budynkami przy ul. Jagiellońskiej 21 (od północy) oraz Ligonia 42 ( od południa). Budynek wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową , instalacja CO i ciepłej wody użytkowej zasilane z kotłów gazowych z pełną automatyką.

Położenie nieruchomości: Nieruchomość stanowi zabudowaną działkę gruntu położoną w ścisłym centrum Katowic w sąsiedztwie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, obiektów kultury ( Górnośląskie Centrum Kultury), edukacji ( Wydział Przyrodniczy) oraz zabudowy mieszkaniowej. W niewielkim oddaleniu znajdują się węzły komunikacyjne , autostrada A4.

Właścicielem nieruchomości jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Budynek Wydziału Humanistycznego ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości uchwalono aktualnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z jego treścią przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym 15U/MW - tereny zabudowy usługowej i zabudowy usługowo - mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uniwersytet Śląski w Katowicach podejmie negocjacje z każdym podmiotem, który złoży ofertę na piśmie w trakcie trwania postępowania.

W przypadku odrzucenia oferty postępowanie trwa nadal do czasu uzgodnienia warunków sprzedaży nieruchomości z danym oferentem.

Zawarcie umowy kupna- sprzedaży nieruchomości po wyłonieniu nabywcy w drodze niniejszego postepowania wymaga uzyskania zgody Prokuratorii Generalnej RP.

Wybrany nabywca uzyska prawo własności nieruchomości w stanie wolnym od obciążeń.

Pisemne oferty w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach, oznaczone hasłem „Negocjacje nieruchomość w Katowicach Pl. Sejmu Śląskiego 1” należy składać w sekretariacie Kanclerza, mieszczącym się w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 12 ( pokój nr. 1.25 ) .

Składanie ofert trwa do czasu wyboru nabywcy i rozpoczęcia procedury sprzedaży nieruchomości.Przystępujący do negocjacji powinien :złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości,


złożyć pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z ustalonymi zasadami, trybem
i warunkami negocjacji i przyjmuje je bez zastrzeżeń,


Przedstawić proponowaną cenę netto zakupu nieruchomości wyrażoną w polskich złotych PLN.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Szczegółowe zasady, tryb i warunki negocjacji można otrzymać w Dziale. Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 12 (pokój nr 3.17) , 32 3592250 .

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Działu Administracyjno - Gospodarczego Kampusu Katowickiego ( Łukasz Poradowski tel. 32 359 1160 lub 502 622 706 ) w godz. 8.00 do 15.00.

Uniwersytet Śląski w Katowicach zastrzega sobie prawo odwołania, przesunięcia terminu lub unieważnienia negocjacji, bez podania przyczyn.
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Numer oferty: NET-BS-1373 Data publikacji: 2022-07-04 10:53:58 Data modyfikacji: 2022-09-23 01:21:40

Zapytaj agenta

Treść wiadomości:

E-mail**:

Telefon**:

Vv

Kod z obrazka*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Agent: Izabela Kulesza
Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Netinterpress
Netinterpress
adres: ul. Milskiego 1/41, 80-809 Gdańsk
tel.: 58 3047709
Powrót

Oferty podobne