Lokal na wynajempszczyński, Miedźna

Szczegóły oferty Zdjęcia Mapa StreetView Oferty w okolicy Miejsca w okolicy
Udostępnij
Cena: 728 PLN

Zapytaj agenta

Agent:Izabela Kulesza Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Wyślij pytanie

Informacje

Cena: 728 PLN Cena za m²: 13 PLN Powierzchnia: 56 m² Rozwiń

Opis nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najemNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późniejszymi zmianami) Kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli przeznaczonej do oddania w najem.Lokal użytkowy zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9, 43-225 Wola /Kryta Pływalnia/
Oznaczenie przedmiotu najmu: lokal użytkowy znajdujący się w budynku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli, ul. Pszczyńska 9,
43-225 Wola usytuowanego na działce nr 1851/31, obręb Wola, KW 16908.
Powierzchnia przedmiotu najmu: 56,03 m 2
Opis przedmiotu najmu: lokal użytkowy.
Przeznaczenie przedmiotu najmu: prowadzenie działalności gospodarczej.
Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy najmu.
Wysokość opłat z tytułu najmu: czynsz ustalony zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Cena wywoławcza wynosi 13,00 zł + VAT za 1 m 2 powierzchni użytkowej.
Terminy wnoszenia opłat: czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań na konto Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli.


Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za zużycie mediów oraz podatek od nieruchomości (tj. od budynków lub ich części zajętych i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu brutto, wyliczonego w oparciu o wylicytowaną w przetargu stawkę czynszu.


Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim.


Waloryzacji nie przeprowadza się w roku, w którym została zawarta umowa.


Informacje o przeznaczeniu do oddania w najem: umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miedźnej z/s w Woli w dniu 12.04.2019 r. na okres 21 dni.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu …………………………..
Oferta wysłana z systemu Galactica Virgo

Numer oferty: NET-LW-861 Data publikacji: 2019-04-14 23:36:56 Data modyfikacji: 2019-04-14 23:36:56

Zapytaj agenta

Treść wiadomości:

E-mail**:

Telefon**:

Vv

Kod z obrazka*:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności.

* Pola wymagane

** Proszę wypełnić pole obowiązkowe e-mail lub telefon

Agent: Izabela Kulesza
Telefon:730 65 47 57 E-mail: i.kulesza@infopublikator.pl
Netinterpress
Netinterpress
adres: ul. Milskiego 1/41, 80-809 Gdańsk
tel.: 58 3047709
Powrót

Oferty podobne